16 11/2016

Dự án nhà máy UJ KCN Khai Quang, Vĩnh Yên

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ sản xuất và thương mại Ngọc Mai

- Bộ thiết bị cửa tự động tại nhà máy UJ

Bình luận

Bình luận của bạn