11 11/2016

Dự án nhà máy NAMUGA KCN Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ

- Chủ đầu tư : Công ty Namura

- Bộ thiết bị cửa tự động tại nhà máy sản xuất

Bình luận của bạn