22 11/2016

Dự án Học viện Nông nghiệp Việt Nam

- Chủ đầu tư : CTCP xây dựng hạ tầng Nông nghiệp Việt Nam

- Số lượng :  + 05 bộ cửa tự động và vách kính

                    + 11 bộ cửa thép chống cháy.

 

Bình luận của bạn