16 11/2016

Dự án cty SILEX KCN Quang Châu, Bắc Giang

- Chủ đầu tư : Công ty Silex KCN Quang Châu

- Bộ thiết bị cửa tự động

Bình luận của bạn